Algemene voorwaarden

Wat fotografie betreft zijn op alle rechtsbetrekkingen van Dave Smit Visuals de Algemene Voorwaarden van DuPho van toepassing.

De tekst van deze voorwaarden kunt u hieronder bekijken/downloaden.

Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.